Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Son Sayımız


OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

OPUS  “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Duyurular


OPUS 2017Aralık sayısı yayımlanmıştır. Bu sayımıza destek veren yazarlarımıza ve hakemlerimize teşekkür ederiz.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresinde sunulan bildirilerden makale haline getirilenler için OPUS Gençlik Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı Yayınlanacaktır. Özel Sayıda yayımlanması için yazı göndermek isteyen kongre katılımcıları için son tarih 15 Şubat 2018'dir.

2018 Nisan Sayısı için makale kabulü başlamıştır.Yazı gönderim için son tarih 15 Mart 2018'dir!

OPUS 2018 itibariyle ULAKBİM TR Dizin indeksinde dizinlenecektir!