Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Kent  Hayatında  Boş  Zaman  Değerlendirmelerine  Dair  Bir  İnceleme: Sohbet ve Eğlence Mekânlar

Uğur Çağlak

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Emek Denetiminin Bir Aracı Olarak Örgüt Kültürü

Fuat Man

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Değişen Ekonomik Yapıda Ev Ofis Uygulaması ve Sorunlar

Nergis Melis Durcan

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Evlatlık Sisteminin Tarihsel Dönüşümü ve Kavramsallaştırılması: Çocuk İşçi mi Çırak mı?

Betül Açıkgöz

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Özürlüler ve Medya: Özürlülüğün Yazılı Basında Sunumu Bazı Tespitler ve Öneriler

Serhat Özgökçeler

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Kulu Örneğinde Erken Yaşta Yurtdışından  Evlenme Olayının Algılanışı Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

Mahmut Hakkı Akın – Mehmet Ali Aydemir

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Ulus-Devletin İflasına Rağmen Vatandaşlığın Yükselişi

Ahmet Gökçen

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]