Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

İslam Şehrine Dair Sosyolojik Okumalar    

İslam Can

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Üniversite  Öğrencilerinin  Öğrenim  Gördükleri  Şehire Ekonomik Katkıları: KTO Karatay Üniversitesi Örneği

Birol Büyükdoğan – Bilge Afşar

 Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Öğretmen Adaylarının Sosyoekonomik Düzeyleri ile LYS Puanları İlişkisinin İncelenmesi

Emre Toprak – Almıla Elif Selçuklu

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Türk  İş  Adamların/Yöneticilerin  Etiğe  Yaklaşımları:  Bir Uygulamanın Analiz      

Ramazan Orha

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Küreselleşme Ölçeğinde Emeğin Dönüşümü

Ahmet Mercan

Tam Metin  [Pdf]