Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

İlköğretime Devam Eden Parçalanmış ve Tam Aile Çocuklarının Rehberlik İhtiyaçlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Fatma Seda Herdem -Hasan Bozgeyikli

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebilmelerinin Aleksitimi ve Psikolojik İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi

S. Barbaros Yalçın – Erdal Hamarta

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

1950 ve 1980 yılları Arasında Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler

Mustafa Güçlü

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Ortaöğretim Öğrencilerinin, Sınıf Rehber Öğretmenlerinin ve Rehber Öğretmenlerin Etkin Öğrenme İle İlgili Görüşleri  

Mukadder Büyükeskil - Şahin Kesici

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Öğretmenlerin "Öğrenci Velisi" Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Mehmet Çanak

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri

Alpaslan Gözler - Vehbi Çelik

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]