Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlenmesi

Yıldız Suna -Mustafa Durmuşçelebi

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Küresel Ekonomik Krizden Çıkmada Yöneticinin Rolü

Aydoğan Durmuş

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Fizik Derslerindeki Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması

Şükran Erdoğan - Hatice Güzel

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Eğitim Örgütlerinde Performansa Dayalı Denetim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri : Özel okul Örneği

Adem Şat

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

Murat Sağır - Alpaslan Gözler

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]