Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

İlkokul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre 4+4+4 Eğitim Modeline Yönelik Öğretmen,  Öğrenci ve Velilerin Geribildirimleri

Ali Rıza Erdem - Hüseyin Kıran

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Öğretmen Görüşlerine Göre İdeal Öğrenci Tipi

Özer Yener Avcı – Mustafa Durmuşçelebi

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Örgütsel Sinizmleri Arasındaki İlişki

Mustafa Çelikten - Mehmet Çanak

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojk Danışmaya Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Salih Faik Gürbüz - Hasan Bozgeyikli

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Çağdaş Kariyer Karar Verme Yaklaşım ve Modellerinin İncelenmesi

Hüseyin Doğan

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Anne Baba Tutumları ve Kardeş Sırasının Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışlarının Gelişimine Etkisi

Mehmet Taki Yılmaz - Şahin Kesici

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]