Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumlarının İncelenmesi

Mehmet Çanak

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

4+4+4 Eğitim Modeline Yönelik İlkokul Yöneticilerinin Görüşleri

Ali Rıza Erdem– Hüseyin Kıran

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Eğitim Denetçilerinin Yeterlikleri ve Yetiştirilmesi

Ali Ünal– Selman Üzüm

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Çağdaş Pedagojik Anlayışa Uygun Üç Düşünür Ve Üç Yazı (1910-1919): ( Sâtı Bey, İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Halil Fikret (Kanat))

Savaş Karagöz

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

"Kevin Hakkında Konuşmalıyız" Filminin Bowlby'nin Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri ve Munichin'in Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı Temel kavramları Kullanılarak Değerlendirilmesi

Abdullah Mert - Betül Soyer

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]