Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçiliğe İlişkin Görüşleri

Çağla Girgin Büyükbayraktar - Canan Yıldız Çiçekler - Nermin Koruklu

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

Ali Rıza Erdem - Galip Genç

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sümeyye Doğan - Şahin Kesici

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ile Disiplin Anlayışlarının İncelenmsi

Savaş Sesli - Hasan Bozgeyikli

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Akademisyenlerin Psikolojik İhtiyaçları ve İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kayseri Örneği

Adem Şat - Hüseyin Doğan - Osman Amil

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Eğitim İşgörenlerinin Duygusal Zekaları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ali Ünal - Murat Önal

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]