Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Çalışanların Algılanan Kariyer Engelleri İle Algılanan Performansları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Osman Amil

Özet | AbstractTam Metin  [Pdf]

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

Ali Rıza Erdem - Aylin Yazıcıoğlu

 Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Ortaöğretim Kurumlarında Paylaşılan Liderlik Algısı 

Ahsen Çınar- Hasan Bozgeyikli

 Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Stresle Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi

İhsan Düşmez- Levent Yaycı

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]

Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları

Alpaslan Gözler

Özet Abstract |Tam Metin  [Pdf]