Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Evaluation of The Attitudes Towards Women Managers Working at Educational Institutions

Ramazan Asar - Mustafa Çelikten

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

A Qualitative Picture of the Concept of Computer in Turkish Children’s Minds

Erkan Erdemir - Ergin Erginer

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Sınıf Öğretmenlerinin Kişilerarası Öz Yeterlilik Algılarıyla Örgütsel Güven Algılarının İncelenmesi

Ayşe Ece Yorgancı - Hasan Bozgeyikli

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Adolesanların Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Levent Yaycı - İhsan Düşmez

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Stili  Tercihlerine Göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi (TPAB) Düzeylerinin İncelenmesi

Ahmet Mutluoğlu - Ahmet Erdoğan

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ve Sosyal Kaygılarının Mükemmeliyetçilik Tutumlarını yordaması

Y. Cenk Kiper 

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları ile Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kılıçarslan Evren

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Turkish Modernity and Epistemic Communities in The Social Sciences: Transfer of Intellectual Knowledge Among Religion and Science?

Ruhi Can Alkın

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi

Galip Genç - Ali Rıza Erdem

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Türk Eğitim Tarihinin Tozlu Sayfalarına Sıkışıp Kalan Aydın Bir Kadın Eğitimci: Ayşe Sıdıka Hanım(1872-1903), Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğine Bakışı

Mustafa Şanal - Mustafa Güçlü

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Sosyoloji ve Edebiyat Kavşağında Peyami Safa Romanları

Ejder Ulutaş

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye’ye Psikolojik Testlerin Girişi Üzerine Bir İnceleme

Savaş Karagöz

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in İlk Maârif Vekilliği Dönemi Faaliyetleri

Cemal Güven - Ekrem Zahid Boyraz

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]