Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Ata Pesen - İdris Kara - Mustafa Kale - Burcu Sultan Abbak

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Çizgi Film Programlarının Çocuklara Etkisi Konusunda Ailelerin Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Gamze Yetim - Hakan Sarıçam

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarını Gösterme Sıklığı

Mustafa Durmuşçelebi - Mehmet Çolak - Neslihan Yıldız Meliköylü

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Türkiye’de Eğitimde Program Geliştirme Alanındaki Öncü Akademisyenlerin Eğitimde Program Geliştirmeye İlişkin Metaforik Algıları

Didem Örten - Ergin Erginer

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

The Problematic of Transition of Teaching Profession to a Woman’s Occupation

Aysun Erginer - Emine Saklan

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Yaşam Doyumu ve Depresyonun Cinsiyet ve Sınıf Seviyelerine Göre Etkileri

Muhammed Yıldız

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Analyzing Student Teachers’ Level of Avoding Uncertainty in Terms of Some Variables

Atila Yıldırım

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Farklı Bir Perspektiften Terörizm

Hüseyin Arslan

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Japon Öğretmen Eğitiminde Bir Model: Ders İmecesi

Emine Gözel - Ali Rıza Erdem

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Introduction to Development of Academic and Scientific Knowledge in Turkey in Specific to Post-Industrial Society

Ruhi Can Alkın

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Ortaokul Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders ve Çalışma Kitaplarında Türk-Ermeni İlişkileri

Cemal Güven

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Sürdürülebilir Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde Swot Analizi Uygulaması: Marmaris Örneği

Ergün Kara

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Turizm Pazarlamasında Animasyon Aktivitelerinin Bir Araç Olarak Değerlendirilmesi

Mehmet Karaman - Gizem Özgürel - Zekeriya Bingöl

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında 2005–2015 Yılları Arasında Yayımlanan Makale ve Tezlerin Betimsel Analizi

Fatmanur Özen - Esmanur Arslan Hendekçi

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Cumhuriyet Öncesi Dönem Eğitim ve Öğretim Programlari ile İlgili Görüş ve Öneriler

Savaş Karagöz

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Mesleki Ve Teknik Öğretim Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi (1953-1982)

Mustafa Güçlü

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası “28 Kasım 1948 Mitingi”

Güngör Toplu

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Analysis of Propaganda Speeches of 2014 Presidential Bids With Discourse Analysis of van Dijk

F. Betül Aydın

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Kentsel Alanda Gecekondu’dan Kentsel Dönüşüm’e Mekânsal Süreçler: Yaklaşımlar ve Tespitler

Şevket Ercan Kızılay

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]