Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa Durmuşçelebi - Nihan Yıldız - Ezgi Saygı

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

The Relationship Between the Leadership Styles of School Managers and Organizational Cynicism According to the Perceptions of Secondary School Teachers

Eray Demirçelik- Mehmet Korkmaz

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Sınıf Öğretmenlerinin Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Baltacı

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

GeoGebra Yazılımı ile Geometri Öğretiminin Geometri Ders Başarısına ve Geometri Öz-Yeterliğine Etkisi

Hatice Balcı Şeker - Ahmet Erdoğan

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi

Volkan Demir

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Belediyelerde  Sosyal Politika  Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği

Orhan Koçak - Hüseyin Arslan - Serkan Eti 

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Kırda Siyasal Davranış: Çukurova Örneği

Vahit Çalışır

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Yapısal Aile Terapisi’nin Temel Kavramlarıyla Gelin Filminin İncelenmesi

Muhammed Yıldız

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

In Search of New Paradigms in Multiculturalism Debates: Introduction to Özensel’s Rope Culture Model

Ruhi Can Alkın

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

An Overlook Over The Declining Fertility Rate In Turkey

Hasan Gönder

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Antalya Milletvekilleri (Biyografi Ve Faaliyetleri)

Nedim Sarıgüzel

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Çokkültürlülük Olgusunun Kanada Örneği Ekseninde İncelenmesi

Emrah Başaran

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Milli Mücadele Döneminde Konya ve Atatürk

Yaşar Semiz - Güngör Toplu

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]

Kayseri’de Ticaret Kültürünün Tarihsel Kökleri ve Bugünü: MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneği

Cihad Özsöz

Özet Abstract | Tam Metin  [Pdf]