Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535


  • Makalelerini OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi'ne göndermeyi planlayan yazarların aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir:


  • Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.


  • Bir makalenin OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ’ne sunulması, çalışmanın orijinal olduğu ve yazar(lar)ın başka bir kurumdan herhangi bir telif hakkı olmadığı anlamına gelir.


  • Yayınlanan makalenin telif hakkı OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi’ne geçer ve başka bir biçimde (basılı veya elektronik) çoğaltılamaz. Yayınlanmak üzere kabul edilen bir makalenin her yazarı telif hakkı devri formu imzalamak zorundadır. 


  • Dergiye başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler,  http://www.opusjournal.net web adresinden Makale Gönder linki kullanılarak online olarak sisteme yüklenmelidir.  • Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden (APA6) değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale editörler tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır.


  • Basımı uygun bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir.


  • Gönderilen makaleyi gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç ay içinde geri gönderilir.


  • Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılır.